Archive for the ‘3 - Fast/flytande valuta’ Category

III – Fast/flytande valuta

onsdag, juni 23rd, 2010

Our main man Santino beställer en vettig last kokain från någon bananrepublik för ett antal balubas motsvarandes 2 miljoner helsvenska riksdaler. Santino säljer sedan tillbaks ett par oförsäkrade pansarfordon som han oärligt kommit över av en mindre afrikansk diktatur vilket inbringar honom motsvarande 1 miljon kronor. Vad kan vi då dra för slutsatser av Santino affärer? Jo, för det första kan vi misstänka att Santino är en driven ung man. Vidare kan vi konstatera att Santino befinner sig i ett importöverskott. Han har köpt för motsvarande två miljoner kronor men enbart sålt för en. Sålunda kommer den svenska valutakursen sjunka i jämförelse men bananrepublikens sedlar – du ser, efterfrågan på de sistnämnda är större än efterfrågan på svenska sedlar. Men det fina med hela den här grejen är att det då blir dyrare för oss att handla utomlandes medan det blir billigare för ytlandet att raida traditionella svenska varor som papper, malm och mellanmjölk. För ett medelbetyg bör du kommit fram till följande – vi kommer då antagligen importera mindre och samtidigt exportera mer och valutakursen kommer att självsvänga in mot sitt ursprungsvärde. Detta gäller för flytande valuta vill säga.
Märk väl att landets interna inflation inte per definition ökar då valutan tappar i värde mot omvärldens motsvarigheter. Ofta kan man dock se ett samband eftersom utländska varor därmed blir dyrare att importera vilket driver upp priserna.

Sverige har tidigare en fast valuta knuten till t ex guldpriset eller den amerikanska dollarn. Den största delen nackdelen med fast valuta är att den måste försvaras då det råder obalans mellan import och export. Riksbanken kanske måste ‘köpa’ tillbaks svensk valuta för att värderingen gentemot andra kurser skall vara proportionerlig även om förhållandet till guldpriset är fixerat. Jag förklarar, när vi har ett importöverskott så kommer kronan tappa i värde mot valutan i det land vi importera ifrån – efterfrågan på exportlandets valuta är större än efterfrågan på kronan. Med en flytande valuta så hade kronans värdering automagiskt steppat ner. I fallet fast valuta så är kronan istället fixerad mot t ex kokainpriset och kommer därmed stå oförändrad. Säg att priset per gram ligger på 1000 balubas. Vi knyter kronan mot detta resonabla pris och vi säger krasst att för tusen svenska kronor skall du alltid få ett gram pure angels dust. Men om det nu råder ett importöverskott från land A så kommer kronans värde i praktiken sjunka gentemot valutan i land A, efterfrågan på land As valuta är större än efterfrågan på vår valuta, men kronan kommer inte självreglera som i fallet med flytande valuta utan vi kommer fortfarande hävda 1000 pistoler för en ball kväll. Kronan kommer därmed vara orimligt högt värderat vilket får till följd att andra länder köper sig cox på annan ort. För att svenska produkter då fortfarande skall vara konkurrensmässigt prissatta måste staten försvara kronans värde genom t ex återköp av kronan – vilket återigen höjer värdet på kronan gentemot andra länder och våra goods kan sedemera återigen säljas någorlunda rättvist till uttalat pris. Om regeringen finner ett sådant handlande omöjligt så kan de i slutändan anse sig tvungna att devalvera (att regeringen t ex halverar kronans nuvarande värde) eller revalverar (skriver upp kronans värdering) – som knivskarpa analytiska sinnen av tidigare text räknat ut så följs en devalvering ofta av en tid av stark export då kronan står lågt och det genast blir billigt för övriga länder att handla svenska varor. Bra för ekonomin. Mindre bra är att häftiga justeringar av valutan (de- och revalvering) minskar förtroendet för den svenska ekonomiska rörelsen. Det finns en motvilja att handla med ett land där valutan är opålitlig – man tappar kunder om man med jämna mellanrum blandar ut sitt säljheroin so to speak.

Class dismissed

// Deadboy