Archive for the ‘5 - Globalisering’ Category

V – Globalisering

tisdag, juli 6th, 2010

Det finns idag få produktionsbolag i Sverige. Låglöneländer med stor exportkapacitet har tagit över den rutinen. Men det innebär att även de så småningom kommer att sparka upp sin levnadsstandard och få helt andra förväntningar på egna löner osv. De kommer därmed växa ur låglönekostymen och inte längre vara lika konkurrenskraftiga i jämförelse med, ja, oss. En något mer detaljerad beskrivning finns att tillgå i kapitel ‘III – Fast/flytande valuta’. Så. Ekonomierna jämnar ut sig och vi bör inte behöva frukta att Gangesdeltats flitiga invånare gör ett spontanbesök och berövar oss mormors silverbesticksuppsättning.