Archive for the ‘4 - Budgetunderskott’ Category

IV – Budgetunderskott

tisdag, juli 6th, 2010

Jag fick en god uppfostran. Mina ömma föräldrar gav mig tidigt förtroende. Det fanns egentligen inte mycket alternativ. Morsan brukade hålla till i bingen halvt medvetslös till anklarna i kroppsvätskor efter att ha tillbringat morgonkvisten tillsammans med Captain Morgan. Farsan jobbade mycket. Han var en gangster. Jag sprang in i honom from time to time. Det var en god man. För att försörja min syster och bror började jag vid 8 års ålder sålunda arbeta. På lagret började vi dagarna 04.13 och jobbade fram till 23.40. Vi hade en sjuminuters lunch där vi serverades var sin käftsmäll. På söndagarna jobbade vi halvdag. Förmannen låste då upp grindarna redan vid 19.05. Det var schysst. Bländande av solens sista starka strålar köpte jag på vägen hem knäckebröd till syskonen. Ibland snodde jag också en paprikabit från jobbet. Lillebrorsan gillade paprika. Jag insåg snart att heroinförsäljning bar sig bättre än lagerarbete men det var en nyttig tid för mig. Den har gjort mig ödmjukt. Samtidigt så undrar jag i stilla desperation om min barn kommer kunna unna sig decent cocain framöver eller om vårt välfärdssamhälle dukar under för kinapuffar, indianer och ruskis på matriell frammarch.

Först och främst, ekonomi är inget nollsummespel. Det är möjligt och sannolikt att alla världens länder höjer sin respektive levnadsstandard framöver. Men även om kurvan i ett längre perspektiv pekar svagt uppåt så flukturerar köpkraften i ett kortare – konjunkturer. I sämre tider så kommer vi sannolikt att göra förlust i statsbudgeten främst av anledningen att statens skatteintänkter minskar och att de med olika medel försöker skapa förutsättningar för återigen blomstrande företagande. Kostsamma sådana. Men en begränsad statsskuld är varken farlig eller ovanlig. Börjar den växa sig alltför stor däremot så kommer räntekostnaderna på skulderna bli kännbara. Vanligtvis sätter man skulden i relation till ett lands BNP för att få en jämförbar bild över skuldsituationen. I tider av högkonjunktur kan vi istället bättra på statsfinanserna och försöka betala av på skulden. Visst, det hade varit bra att betala av den helt och kanske till och med lägga undan lite inför kommande år. Samtidigt så vill todays citizens ha en del av kakan – staten skulle kunna dra in varenda gram rökheroin men det innebär, om vi hårddrar det, att vår generation sparar för att nästa generationer skall slippa. Det är därmed en avvägning, betala gärna tillbaks på statsskulden/spara men se till att dagens arbetsbin/hårt slitande langare inte blir blåsta på godsakerna. Man kan notera att ett land som Norge lägger undan en betydande slant till den dagen den välsignade oljan är slut. Och också av den anledningen att medellivslängden i Norge, likt den i Sverige, ökar och vi står inför betydligt större framtida pensionsutgifter än under föregående decennier.

Staten kan egentligen alltid trycka upp ny valuta och på så sätt slå ut budgetunderskottet men det är en mycket farlig strategi som kan sluta i hyperinflation – ett förhållande där valörerna förlorar sitt värde i sådan takt att de i princip blir värdlösa innan de når marknaden. Och bryta en hyperinflation är i det närmaste omöjligt. Kanske får man då istället bedriva byteshandel eller annamma ett annat lands valuta. Kanske måste regeringen avgå för att befolkningen återigen skall få någon form av förtroende för valutan.