Archive for the ‘4 - Copy & paste’ Category

IV – Copy & paste

onsdag, juli 28th, 2010

En fundamental lärdom i hela det här evolutionsbiten torde vara den att gener bryr sig om få saker. De bryr sig inte om känslohelveten som samvete eller rationellt beslutstagande. De vill inte finna sig själva, resa jorden runt eller snorta cox från brösten på ett yppigt tvillingpar i lågstadiefrökens dubbelsäng med ‘Scar face’ rullandes i bakgrunden. De vill kopiera sig. Inget annat. De vill kopiera sig bortom all jävla förbannelse. Och i deras eviga önskan att göra så fungerar du och jag som temporära värdkroppar. Men de har i många fall lyckats ganska bra. Det finns nämligen en sju helvetes massa gener där ute i etern. Även om vi begränsar oss till ett visst attribut som t ex den klassiska biologiska illustrationen ögonfärg är alternativen många – blå, bruna, gröna, grå, osv. Men som tidigare beskrivet besitter du själv enbart två av dessa alternativ i form av en gen från mor och en motsvarande från far. Wait a minute… vi innehar två gener för samma egenskap? Yep, två konkurrerande gener. But there can be only one. I fallet ögonfärg ter det sig så enkelt att brunt slår blått. Genen för brun ögonfärg är dominant över genen för blå ögon (den senare kallas då recessiv). Besitter du genen för bruna ögon kommer din ögonfärg vara brun. Punkt. Sannolikheten för att anlaget för blå ögon förs vidare genom dina tappra spermier/äggceller är dock lika stor som för bruna ögon. För andra egenskaper/attribut är det inte alls lika lätt att bestämma vilken gen som får förtur över sin konkurrent.

Under evolutionens gång har uppsättningen gener kombinerats ett oändligt antal gånger. Vi kan inte säga att dina gener är precis de främsta i genpoolen men vi kan säga att de visat sig prestera i många olika förutsättningar. Det är lite som när du en tisdageftermiddag planerar en större stöt mot en valutadepå – för att få ut en vettig avkastning kan vi inte vara mer än 10 personer men det finns 100 felaktigt frisläppta brottslingar att tillgå. Sätter vi ihop en slumpmässig styrka är det svårt att säga om de verkligen gör ett bra jobb. Men efter det att vi prövat oss fram under en längre tid och kombinerat styrkan i ett antal olika kombinationer kan vi snart urskönja ett mönster. Vissa bovar kommer undan med ett byte mer ofta än andra. De bör därmed få en plats i startuppställningen vid nästa tillslag. Och samma sak gäller generna. En fördelaktig gen kommer kunna kopiera sig i större utsträckning än en sämre gen och kommer därmed att finnas tillgänglig i fler värdkroppar där ute på savannen, storstan eller vad det nu kan vara. Den kommer naturligtvis inte alltid att vara lyckosam, kanske har den hamnat i en värdkropp med en taskig uppsättning gener av vilka någon/några får för sig att ha ihjäl värden redan vid sju års ålder (det är få människor som verkligen har reproducerat sig vid sju års ålder) men det gör inte så mycket. För över lag så kommer en fördelaktig gen redan att ha replikerat sig i ett otal kopior och kommer sålunda att leva vidare i andra värdar. Slutsatsen är att gener som inte bara har en god påverkan på värdkroppen utan också fungerar bra tillsammans med andra gener finns i större volymer än de som har en negativ påverkan på värden. Det stavas evolution.

Någon gång from time to time så blir kopieringen fucked up, vilket resulterar i en så kallad mutation. Utan dessa torde vi aldrig lämnat fiskdammen – du ser, dessa felaktiga kopior visar sig ibland bättre än orginalet vilket för evolutionen framåt – denna gen kommer med sina positiva egenskaper på värdkroppen att sprida sig som böldpest genom genpoolen. Men man vill komma ihåg att en mutation i de allra, allra flesta fall är förödande för den felaktiga kopian.