III – Komposition

Varför vi bär på just 46 kromosomer per skaft och cell kräver vidare undersökning. Vi lämnar det. Men att de kommer i par är inte så konstigt egentligen, hälften av dem är nämligen från mor och hälften från far. För egen del framkallar första hälften av arvsmassan beroende och den andra överaggresivt beteende. Tack för det. Du är och förblir halva din mors genuppsättning och halva din fars. Jag vill inflika att 22 av dessa par kommer göra dig bestående skada till skillnad från det 23:e paret som kommer att göra dig bestående skada men som dessutom bestämmer din könstillhörighet, de sk XY-kromosomerna – Y for boy, X for girl. But I get carried away, och kanske var jag lite snabb där – alla celler sånär som på könscellerna besitter en full kopia av DNA-uppsättningen. I könscellerna sitter enkom 23 tappra kromosomer och huttrar i väntan på bättre tider. Det borde kunna gå att förstå av ovanstående resonomang, 23 i spermien + 23 i äggcellen ger enligt miniräknaren sammanlagt 46 stycken och nio månader senare en nyburen ungdomsbrottsling.


Jag summerar, DNA består av kromosomer, 46 till antalet, i 23 par, varje par har en kromosom från mor och en från far och jag har dragit i mig kokain på daglig basis sedan jag blev nio. Vi marscherar vidare helt enkelt. Den stora frågan är nu vilka kromosomer som landar i könscellerna i din pong/mussla. Som sagt, här finns plats för 23 stycken, inte 46 som i den vanliga cellen. Ja, det är dessvärre inte så lätt som att vi tar 18 st fina från mor och kompletterar med fem döingar från gubbjäveln. Nej, istället är det så att dessa 23 helt unika kromosomer är en jävla mix av dina föräldrar. Det blandas hej vilt mellan mor och far. För enkelhetens skull kikar vi på ditt, säg, åttonde kromosompar. I detta par benämner vi kromosomen från mor 8a och motsvarande från far 8b. Med hjälp av paret 8a och 8b skall vi nu skapa en ensam kromosom 8 i könscellen. Vi tar därmed ett par sekvenser kromosom från mor, 8a, och blandar med de från far, 8b. Om vi har en jättelång sekvens kromosom från mor kommer den sannolikt att delas och ersättas/kompletteras med sekvenser från far. Om vi däremot har en liten sekvens kromosom från mor så ter sig den ganska beständig över tiden då sannolikheten att den skall delas/kompletteras med sekvenser från far är väldigt liten. Det är teoretiskt möjligt men knappast sannolikt. Vi kryssar därmed i checkboxen ”fulfills ‘gene’ definition”. I’m tellin’ ya again homie, en ‘gen’ är en lite sekvens kromosom som transporteras orörd från generation till generation enligt vårt resonomang.

Tags: , , , ,

Leave a Reply