II – Definition

Varje cell innehåller en någorlunda schysst uppsättning DNA. DNA i sig består av kromosomer. 46 stycken sådana fördelade på 23 par. Kanske känner du igen några av de här glosorna från biologilektionerna i högstadiet. Jag hade själv gärna närvarat men var upptagen med att försörja familjen och hade ansvaret för min fyra år yngre bror – jag sålde honom på gatan till äldre herrar för en taskig timpenning.

Kromosomerna består av nukleotider. Nukleotiderna består av fyra stycken molekylära byggstenar, vanligtvis benämnda A, T, C och G. Man behöver inte lägga dem på minnet men man kan komma ihåg att dessa byggstenar är desamma oavsett om vi talar om människor, djur eller växter. Dessa kombineras dock i all oändlighet vilket, needless to say, gör dig unik. Din uppsättning DNA är din allena (ja, om du nu inte råkar vara enäggstvilling).

För att röra till det ytterligare så släpper vi begreppet nukleotider och introducerer istället begreppet ‘gen’. Vi definerar begreppet som en liten, väldigt liten, sekvens av en kromosom (vilket med vårt resonemang innebär en än mindre del DNA). Den kan vara av variabel längd (bestå av varierad mängd nukleotider). Men den centrala egenskapen hos en gen när vi talar om den här är att den är bestående throughout time, en oföränderlig enhet som förs från generation till generation, och att den har en effekt, betydande eller ej, på vem som än må bära den.

Tags: , , , ,

Leave a Reply