V – Evolutionary Stable Strategies

Men finns det nu omständigheter som påverkar förekomsten för en viss gen brevid den att genen i sig ter sig god mot ägaren? Jo kanske, en påverkan som diskuteras är ESS (Evolutionary Stable Strategy). För att inte bli dryg som morfars begravning avhandlar vi konceptet i rask takt med ett overkligt exempel:

I en valfri grupp har vi två gener för hantering av konfilkter – en som medför att genbäraren alltid drar kniv (vi kallar dem ‘psyko’), och en gen som alltid triggar flykt (‘pussies’). Vi delar nu frikostigt ut uppenbart fiktiva poäng som iallafall har någon form av anknytning till de egna genernas överlevnad – ju högre poäng dessto större sannolikhet är att du får tillfälle att avnjuta lite plain old sex och få avkomma, alltså sprida dina gener. Säg att du erhåller +50 poäng om du vinner en fight och du går -100 pinnar om du torskar en kamp då du lämnas med skam, skador och nära-döden-upplevelser. Flyr du från en duell så gör du -10 pistoler. Ingen i gruppen vet i förhand vilken av generna/strategierna som en viss person besitter/utövar.

Ponera nu att vi enbart har grupp enbart med ‘pussies’. Alla konflikter löses med att en ‘pussy’ flyr framför den andra. In average vinner då varje ‘pussy’ varannan kamp och flyr varannan. Nettovinsten blir (50+(-10))/2 = 20 p. Frid och fröjd. Nu infiltrerar en mutant-psyko-gen gruppen. Psyko-genen medför att genbäraren alltid vinner en fight mot en ‘pussy’. Inledningsvis kommer ägaren till psyko-genen erhålla stora framgångar. Han kommer alltid att vinna och sålunda erhålla en nettovinst på 50 balubas för en fight. Vi kan därmed fastslå att denna gen kommer att sprida sig som wildfire genom genpoolen då hans 50 poäng toppar de knappa 20 poäng som en ‘pussy’ i snitt inkasserar.

Alright, vi vänder på det – vi har nu en population enkom med ‘psykos’. De vinner varannan konflikt vilket ger dem en nettopoäng på (50+(-100))/2 = -25 poäng. Tänk nu att en ‘pussy’-gen uppstår i populationen. ‘Pussyn’ kommer aldrig att vinna en fight men kommer heller aldrig ta stryk utan enbart fly vilket inbringar honom -10 poäng per utmaning. Men denna summa är fortfarande mycket bättre än de -25 poäng en bärare av psyko-genen erhåller i snitt. Därmed kommer genen som definerar ‘pussies’ att vara mer evolutionärt framgångsrik och öka i genpoolen.

Om vi ger oss i kasst med att analysera ovanstående torde det vara att andelen ‘pussies’ kontra ‘psykos’ kommer att självsvänga mot en stabil fördelning, helt tagna ur luften t ex 5/12 ‘pussies’ mot 7/12 ‘psykos’. Jag har genom självstudier kommit fram till att en tank kokain + en doable oskuld = en decent kväll men någonstans där avstannar mina matematik-kunskaper – man kan själv räkna ut kvoten även om det torde vara fruktlöst då vårt poängsystem knappast har någon verklighetsförankring.

Slutsatsen är och förblir att individer med en genuppsättning som ger en obalans i fördelningen kommer att straffas. En gens möjlighet att replikeras i en avkomma beror inte enbart på hur väl den fungerar i värden utan även vilka förutsättningar den har i den omgivande populationen.

Tags: , , , ,

52 Responses to “V – Evolutionary Stable Strategies”

  1. edward skriver:

    dressings@tipped.shartzers” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  2. eddie skriver:

    malevolencies@nevah.mobility” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply